Str. Mitropolit Firmilian, nr. 8, Craiova, Dolj

Misiune

Personalizare și Siguranță: programe individualizate și un mediu sigur pentru fiecare copil cu autism, adaptându-ne nevoilor și capacităților specifice fiecăruia.

Integrare și Sprijin Comunitar: facilitarea integrarii copiilor cu autism în comunitatea lor, oferind sprijin și resurse pentru a le permite să participe activ în activități sociale și educaționale.

Familie și Suport Emoțional: suport emoțional și resurse pentru a-i ajuta să înțeleagă și să gestioneze provocările legate de autism și pentru a-și sprijini copiii în procesul lor de dezvoltare și integrare.

Parteneriate și Colaborare: parteneriate solide cu instituții locale, organizații non-guvernamentale și alte entități pentru a împărtăși resurse, cunoștințe și bune practici în domeniul autismului.

Conștientizare și Sensibilizare: conștientizarea și sensibilizarea în comunitate cu privire la autism, combatând stereotipurile și promovând înțelegerea și acceptarea persoanelor cu această tulburare.

Viziune

Să devenim centru de referință în regiuna S-V Oltenia, pentru îmbunătățirea calității vieții copiilor și tinerilor cu autism și familiilor acestora.

Scop

Scopul Asociației “Visuri și Speranțe” este descris prin adaptarea și reabilitarea cognitivă și comportamentală, integrarea socială, atitudinală și verbală a persoanelor cu autism în mediul socio-cultural românesc.

Pentru îndeplinirea acestui scop nobil, în acord deplin cu cerințele unei societăți incluzive, asociația a pus la dispoziția beneficiarilor săi, persoane cu diverse forme de autism, precum și familiilor acestora programe, proiecte și servicii, a căror calitate a crescut cu fiecare an:

 • Programe de integrare a copiilor cu autism în învățământul de masă.
 • Workshop-uri de instruire pentru cadrele didactice care lucrează cu copiii cu autism.
 • Cursuri de formare a specialiștilor, acreditate internațional.
 • Servicii de diagnosticare și evaluare precoce a gradului de afectare.
 • Evenimente de informare și conștientizare cu privire la complexitatea autismului.
 • Programe personalizate de intervenție pentru fiecare copil cu autism înregistrat în asociație.
 • Grupuri de suport pentru părinții copiilor cu autism.
 • Workshop-uri gratuite destinate părinților copiilor cu autism.
 • Dezvoltarea și distribuirea de materiale educaționale despre autism destinate părinților, cadrelor didactice și publicului larg.
 • Servicii de terapie și intervenție timpurie la domiciliu pentru copiii cu autism și familiile lor.
 • Tabere și activități recreative adaptate pentru copiii cu autism, oferindu-le oportunitatea de a socializa și de a dezvolta abilități sociale.
 • Servicii de consiliere și asistență psihologică pentru familiile copiilor cu autism, pentru a le oferi sprijin în gestionarea dificultăților și a stresului asociate cu diagnosticul.
 • Evenimente de fundraising și campanii de strângere de fonduri pentru a susține financiar programele și serviciile oferite de asociație.

Valori

Valorile noastre completează angajamentul de a crea un mediu susținător și încurajator pentru copiii cu autism și familiile lor, promovând o cultură a respectului, înțelegerii și sprijinului reciproc în toate aspectele activităților noastre.

Empatie și Respect: Tratăm fiecare copil și familie cu empatie și respect, înțelegând și valorizând diversitatea individuală și experiențele unice.

Incluziune și Diversitate: Promovăm un mediu inclusiv și diversificat, în care fiecare copil este acceptat și încurajat să își dezvolte potențialul.

Colaborare și Parteneriat: Credem în puterea colaborării și a parteneriatului, lucrând împreună cu familiile, comunitatea și alte entități, pentru a oferi cele mai bune servicii și resurse copiilor cu autism.

Profesionalism și Excelență: Ne angajăm să fim profesioniști, căutând în mod constant să ne îmbunătățim practicile și să ne ridicăm la cele mai înalte standarde de excelență în domeniul recuperării și integrării copiilor cu autism.

Transparență și Responsabilitate: Suntem transparenți, onești, deschiși în comunicare și ne asumăm responsabilitatea pentru impactul pe care îl avem în viața copiilor cu autism și familiilor acestora.

Inovație și Adaptabilitate: Căutâm noi modalități de a îmbunătăți serviciile și de a răspunde eficient nevoilor în continuă schimbare ale copiilor cu autism și familiilor lor.

Încredere și Confidențialitate: Respectăm încrederea acordată de copii și familii, garantând confidențialitatea informațiilor, un mediu sigur și protejat pentru fiecare persoană.

Autenticitate și Înțelegere: Cream un mediu în care fiecare membru al echipei se simte acceptat și valorizat.

Responsabilitate Socială și Echitate: Ne angajăm să avem un impact pozitiv în comunitatea noastră și să promovăm echitatea și drepturile tuturor copiilor cu autism, indiferent de originea lor socială, economică sau culturală.

Resiliență și Speranță: Încurajăm spiritul de resiliență și speranță în fața dificultăților și provocărilor, oferind sprijin și încurajare pentru ca fiecare copil și familie să-și depășească obstacolele și să-și atingă visurile.